Informacje

Polska Nagroda imienia Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego
współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

REGULAMIN

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Informacje dodatkowe

  1. Kandydaci do Nagrody mogą pochodzić z Polski lub z zagranicy.
  2. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, korpus dyplomatyczny i konsularny, organizacje pozarządowe z Polski i zagranicy.